Zelboraf (vemurafenib) är en tablettbehandling mot metastaserat melanom med BRAFV600-mutation1. En mutation i BRAF medför en ökad aktivering av signalering som styr tillväxt och den återfinns hos 40-60 % av patienter med spritt malignt melanom2. Genom att stoppa signaleringen via BRAF med Zelboraf kan man strypa tumörenstillväxt och öka överlevnaden3.

 

Referenser

  1. Produktresumé Zelboraf 2018-08-14, www.fass.se
  2. Ascierto PA et al. The role of BRAF V600 mutation in melanoma. J Transl Med. 2012. doi: 10.1186/1479-5876-10-85
  3. Chapman P et al. Improved Survival with Vemurafenib in Melanoma with BRAF V600E Mutation. N Engl J Med 2011;364(26):2507–16
 

SE/ZELB/0917/0001